تجربه‌نگاری

تولید محتوا و دردسرهایش

بعضی وقت‌ها در عالم تولید محتوا چشمهایت به زور باز میشوند. به خاطر مشغله کتاب نخوانده‌ای و مثل بلانسبت … در گل می‌مانی که الان دقیقا چه آپلویی باید هوا کنی؟ بله این یکی از همان متن‌هاست. یکی از دوستان محتواگرم یکبار گفت که واقعا گاهی به شدت در تولید کردن بی‌انگیزه می‌شود و نمی‌داند …

این یک درخواست کمک است

کلنجاری محض دارم. نوعی عذاب. برخلاف همیشه این یک متن آماده و پیام‌دار نیست. این یک درخواست کمک و مشورت با شماست. تبادلی نظری است که می‌خواهم در آن حضور داشته باشید. ماجرای این مشکل به خیلی وقت پیش بازمی‌گردد. زمانی که رسما دغدغه نوشتن برایم جدی شد. باز هم مسئله مسخره‌ای مشابه با یادگیری …

قضاوت بیخودی ممنوع

جدیدا بیشتر از همیشه، آن روی سکه را پس از کمی صبر می‌بینم. می‌دانی، روی دیگر سکه غالبا قضاوت اولیه ما را و بعد خود ما را، نیست و نابود می‌کند؛ اما ما نمی‌ترسیم و کماکان به آن ادامه می‌دهیم. مثلا اگر کسی متن‌های اخیرم را بخواند ممکن است در دل بگوید: خدایا این دیگر …