یاداشت

اهمیت یادگیری

برای دانستن اهمیت یک سری چیزها، تا وقتی که دم از پول و ارزش نزنیم، قدر و منزلتشان را درک نمی‌کنیم. این مسئله فقط در زمینه محیط‌زیست مهم نیست. من فکر می‌کنم در زمینه یادگیری هم همینطور است. سوالی از شما می‌پرسم و دوست دارم در این زمینه با خودتان صادق باشید چون جواب این …

من و انواع مختلف محتوا

اگر از محتوا حرف بزنند تا یکی دو سال پیش فکر می‌کردم تنها نوشتن محتواست و سایر انواع آن، همه مسخره‌بازی هستند. این مدل تفکر سود و ضرر بزرگی برایم داشت. سودش در این بود که بیشتر سمت نوشتن که پایه و اساس انواع محتواهاست، رفتم و کمی در آن پیشرفت کردم. ضررش این بود …